ŠAUTUVES DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI

1.   Šaušana var notikt tikai šaušanas vadītāja klātbūtnē. Šaušanas vadītājs ir sertificēts instruktors vai treneris, bet sacensību laikā - sertificēts tiesnesis.
2.   Šaušanas vadītājs ir atbildīgs, lai stingri tiktu ievēroti šaušanas drošības tehnikas noteikumi.
3.   Drošības tehnikas noteikumu ievērošana attiecas uz katru, kurš atrodas šaušanas kompleksa teritorijā.
4.   Kategoriski aizliegts lietot ieroci personām, kuras atrodas alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu, kā arī psihotropo vielu iespaidā. Arī sliktas pašsajūtas gadījumā ieroci lietot aizliegts. Ja šaušanas vadītājam ir aizdomas par augstāk minēto faktoru esamību, viņš ir tiesīgs liegt piedalīties šaušanas procesā.
5.   Ar ieročiem, kuri ir izņemti no pārvalka un salikti, pa šaušanas laukumiem un šautuves teritoriju drīkst pārvietoties tikai atvērtā veidā. Pusautomātiskajiem ieročiem: stobram ir jābūt vērstam tikai uz augšu, aizslēgam jābūt atvērtam.
6. Kategoriski aizliegts aiztikt svešu ieroci bez īpašnieka atļaujas.
7. Atrodoties šautuves teritorijā visiem ieročiem ir jābūt bez siksnām.
8. Nav pieņemams atstāt savu ieroci un patronas bez uzraudzības. Šautuves administrācija par zudumiem vai bojājumiem nav atbildīga.
9. Šāvēji tikai pēc šaušanas vadītāja uzaicinājuma drīkst ierasties uz ugunslīnijas, bet pārējiem jāatrodas ārpus ugunslīnijas.
10. Ierodoties šaušanas laukumā, šāvējiem ir jābūt ausu aizsargiem, kas šaušanas laikā ir obligāti. Ausu aizsargus jālieto arī pārējiem šautuves apmeklētājiem. Šaušanas vadītājam ir tiesības nepielaist pie šaušanas šāvējus, kuriem trūkst minētā inventāra.
11. Pielādēt ieroci drīkst tikai šaušanas vietā pirms šāvienu izpildes, bet stobriem ir jābūt vērstiem tikai šaušanas virzienā.
12. Pēc šaušanas ierocis nekavējoties jāatver, bet nepieciešamības gadījumā neizmantotā patrona jāizņem.
13. Nekvalitatīvas patronas gadījumā ieroci drīkst atvērt ne ātrāk kā pēc 5 sekundēm.
14. Šāvējam, gaidot savu šaušanas kārtu, ierocim jābūt atvērtam, kā arī aizliegts tēmēt vai šaut pa cita mērķi. Instruktora uzraudzībā šāvējs ar nepielādētu ieroci var imitēt šāvienu uz mērķi.
15. Ja šaušanas zonā parādās kāds cilvēks vai dzīvnieks, šaušana nekavējoties jāpārtrauc un ieroči jāizlādē.
16. Neparedzētu apstākļu dēļ, šaušanas vadītājs ir tiesīgs pārtraukt šaušanu, bet šāvējiem nekavējoties no ieročiem ir jāizņem patronas un jāpaliek savās vietās līdz nākamajam šaušanas vadītāja rīkojumam.
17. Par drošības tehnikas neievērošanu un savlaicīgu šaušanas vadītāja rīkojumu neizpildīšanu, kas attiecas uz drošības tehnikas noteikumiem, šāvējam var būt liegta iespēja piedalīties šaušanas procesā.
Mūsu rekvizīti
Mednieku biedrība "Debri"
Reģ.nr. LV40008186116
Apiņi 4, Maskovskaja, Višku pag., Augšdaugavas nov., LV-5481
Swedbank AS
Konts: LV65HABA0551041787514